Jurisprudentiebundel Instituut voor Bouwrecht

Onlangs heeft het Instituut voor Bouwrecht een bundel met aanbestedingsrechtelijke jurisprudentie uit 2016 uitgebracht. In deze bundel zijn naast Europese uitspraken en conclusies en nationale uitspraken ook alle in 2016 op de website van de Commissie van Aanbestedingsexperts gepubliceerde adviezen opgenomen. Meer informatie over de jurisprudentiebundel is te vinden op de website van het IBR.