Rechter verwijst naar CvAE Advies 379 | Verdeling van een opdracht in percelen

In een recente uitspraak (Rb Den Haag 17 januari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:2217) verwijst de voorzieningenrechter naar Advies 379 van de Commissie van Aanbestedingsexperts. In deze zaak kwam de vraag aan de orde of de verdeling in percelen niet in strijd is met het beginsel van gelijke behandeling. De voorzieningenrechter volgt het advies van de Commissie gedeeltelijk en wijst, evenals de Commissie, de vorderingen ten aanzien van de verdeling in percelen af. 

De gegrondverklaring (strijd met beginsel van gelijke behandeling doordat de consumentenprijs van bepaalde leermiddelen nog niet bekend was gemaakt) neemt de voorzieningenrechter echter niet over. In dat kader overweegt de voorzieningenrechter dat een advies van de Commissie niet bindend is en baseert hij zijn oordeel ook overigens op nieuwe informatie. Die informatie is ontleend aan de stellingen van een partij die bij de totstandkoming van het advies van de Commissie niet betrokken is geweest en die in dat kader dus ook geen verweer heeft kunnen voeren tegen de stellingen van klager.