Jaarrapportage 2018-2019 CvAE | Aantal klachten en adviezen stabiel

Tussen 1 maart 2018 en 1 maart 2019 zijn 53 klachten bij de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) ingediend. Daarmee is het aantal klachten bij de CvAE nagenoeg gelijk gebleven aan de voorgaande twee jaren (59 en 57). Verschil met eerdere jaren is dat de klachten vooral in de laatste maanden van het rapportagejaar met pieken binnenkwamen (bijvoorbeeld 13 ingediende klachten in november 2018 en 11 in januari 2019).

Net als vorig jaar worden vaker klachten ingediend waarin geen kritieke termijnen meer spelen. Ook in dit rapportagejaar blijkt dat aanbestedende diensten minder bereid zijn om vervolgbeslissingen in de lopende aanbestedingsprocedure op te schorten gedurende de klachtbehandeling.

De CvAE heeft tijdens het rapportagejaar 38 adviezen uitgebracht. Dat is één minder dan in het vorige rapportagejaar. Een opvallend verschil is verder dat de CvAE in minder gevallen een advies in het voordeel van de klagende partij heeft uitgebracht in termen van gegrondheid van een (deel van de) klacht. In slechts 42% van de uitgebrachte adviezen is de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. In het vorige rapportagejaar was dat nog in 66,7% van de adviezen. De CvAE heeft daarvoor geen verklaring. Zij is naar haar overtuiging niet strenger gaan oordelen.

De  Commissie van Aanbestedingsexperts is ingesteld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om snel, zorgvuldig en laagdrempelig bij te dragen aan het oplossen van aanbestedingsklachten. De Commissie is onafhankelijk en geeft niet-bindende adviezen.

De volledige rapportage is te vinden door te klikken op de volgende link: 6e jaarrapportage Commissie van Aanbestedingsexperts . Dit is een herziene versie. In de jaarrapportage zijn enkele kleine wijzigingen in de tabellen aangebracht ten opzichte van de vorige versie: de titel van tabel A.4 is vervangen, voor de leesbaarheid zijn enkele onderstrepingen toegevoegd aan tabel C.3 en er zijn aanpassingen aangebracht in de cursivering van de cijfers in de tabellen.