Nieuwe kroniek adviezen Commissie in het tijdschrift voor Bouwrecht

Er is in TBR 2019/137 een nieuwe kroniek verschenen met een bespreking van de adviezen van de Commissie, gepubliceerd tussen 1 juli 2018 en 1 juli 2019. In deze kroniek worden adviezen besproken die diverse aanbestedingsrechtelijke onderwerpen behandelen. Het betreft adviezen over onder meer: technische specificaties waaronder een compatibiliteitseis, een Levens Cyclus Analyse, een bonus-malusregeling, de mogelijkheid tot herstel van een inschrijving en het zorgdragen voor zoveel mogelijk maatschappelijke waarde voor de publieke middelen. Zie voor een volledig overzicht de kroniek.