Nieuwe kroniek adviezen Commissie in het tijdschrift voor Bouwrecht

In TBR 2022/5 is een nieuwe kroniek verschenen met een bespreking van de adviezen van de Commissie, gepubliceerd tussen 1 juli 2020 en 1 juli 2021. In deze kroniek worden adviezen besproken die diverse aanbestedingsrechtelijke onderwerpen behandelen. Het betreft adviezen over onder meer: het verbod voor inschrijvers een beroep te doen op dezelfde onderaannemer, technische specificaties en NEN-normen, beoordeling en onderzoeksplicht van de aanbestedende dienst en vergoeding van inschrijfkosten. Zie voor een volledig overzicht de kroniek.