Vertrek Anne Fischer-Braams als voorzitter CvAE

Op 31 mei 2022 heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts afscheid genomen van haar voorzitter Anne Fischer-Braams. Ruim 5 jaar heeft Anne met haar enorme kennis en ervaring van het aanbestedingsrecht, bijgedragen aan een betere aanbestedingspraktijk en rechtspositie van ondernemers. Daarvoor is de Commissie haar zeer erkentelijk. Tevens is onder haar voorzitterschap de transitie in gang gezet en zal de CvAE zich verder gaan door ontwikkelen. 

Naast het feit dat op dit moment de procedure omtrent de opvolging van Anne binnen de Commissie in volle gang is, wordt ook geworven voor de positie van meerdere parttime secretarissen. We hopen daarmee binnen afzienbare tijd weer op volle sterkte te kunnen zijn. De Commissie zal daarover nader berichten.