9e Jaarrapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

De 9e  jaarrapportage heeft betrekking op een periode van 10 maanden, te weten de periode van 1 maart 2021 tot en met 31 december 2021. De Commissie zal het verslag van haar werkzaamheden voortaan namelijk per kalenderjaar uitbrengen. Ook heeft de Commissie gekozen voor een andere presentatie van haar rapportage.

In 9e verslagperiode van 10 maanden heeft de Commissie 30 klachten ontvangen. Het aantal ingediende klachten is daarmee lager dan de voorafgaande jaren. De doorlooptijden zijn in deze periode teruggebracht naar 16 dagen in het geval van spoedklachten en 77 dagen voor de nakaartklachten.

De volledige rapportage is te downloaden via de volgende link. De begeleidende kamerbrief vindt u via deze link.