Aanvulling adviezen 625, 626 en 627

Ter verduidelijking heeft de Commissie besloten een deel van de overweging over de relatieve beoordelingssystematiek in de adviezen 625, 626 en 627 aan te vullen met de volgende zin: “waarbij de inhoud van de scoreregels van een of meer subgunningscriteria pas na inschrijving komt vast te staan en deze inhoud de voorbereiding van de inschrijvingen wezenlijk kan beïnvloeden)”. De aanvulling is terug te vinden in de volgende passages: Advies 625 (5.10.1), Advies 626 (4.10.1) en Advies 627 (4.10). Deze aanvulling is verder niet van invloed op het uiteindelijke advies van de Commissie.