Benoemingen Commissie van Aanbestedingsexperts

Per 1 juli 2022 is mr. Geke Werkman-Bouwkamp benoemd tot lid en voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE). Zij volgt hiermee mr. Anne Fischer-Braams op, die tot 31 mei 2022 voorzitter van de CvAE was. Van 19 april 2021 tot en met 30 juni 2022 was mr. Geke Werkman-Bouwkamp vicevoorzitter van de CvAE.

Geke Werkman is werkzaam als zelfstandig aanbestedingsjurist, gevestigd in Groningen. Daarnaast is zij bestuurslid van het Inkoopplatform Noord-Nederland en geeft zij colleges aanbestedingsrecht o.a. aan de Hanzehogeschool Groningen en de VU Law Academy.

Per 1 juli 2022 is mr. M.C. Pinto benoemd tot vicevoorzitter van de CvAE. Hij volgt hiermee mr. Geke Werkman-Bouwkamp op.

Matanja Pinto is sinds 2005 werkzaam als advocaat en sinds 2007 actief in het aanbestedingsrecht. Hij publiceert en doceert regelmatig over diverse aanbestedingsrechtelijke onderwerpen. Matanja is als buitenpromovendus verbonden aan de Universiteit van Maastricht.

De benoemingen zijn bekend gemaakt en de Staatscourant en via deze link na te lezen.