Zomerreces Commissie van Aanbestedingsexperts

De Commissie van Aanbestedingsexperts is afwezig van 25 juli tot 15 augustus 2022.

Klachten kunnen in die periode wel via het klachtenformulier ingediend worden. Zo spoedig mogelijk na 15 augustus 2022 ontvangt u bericht of de Commissie uw klacht in behandeling kan nemen. Van klachten die uiterlijk dinsdag 19 juli – voorzien van alle relevante stukken – worden ingediend, zal donderdag 21 juli nog worden beoordeeld of zij in behandeling kunnen worden genomen.