Overlijden Tsong Ho Chen

Met verslagenheid heeft de Commissie kennis genomen van het overlijden afgelopen dinsdag 30 mei van haar zeer gewaardeerde collega, mr. drs. Tsong Ho Chen.

Tsong Ho Chen was sinds 2013 betrokken als expert bij de Commissie en werd in 2015 door de toenmalige minister benoemd als Commissielid. Tsong is bij heel veel adviezen betrokken geweest en zijn inbreng was van waarde bij de behandeling van iedere klacht: de ene keer kwam zijn wiskundige achtergrond geweldig van pas bij het doorgronden van een relatieve beoordelingsmethode, de andere keer ontdekte hij met zijn feilloze logica een redeneerfout. Altijd wist hij snel tot de kern te komen en de lijn van een advies in enkele simpele punten te vatten. Hij had plezier in het ontrafelen van een klacht en wist ook vaak aan de hand van diverse voorbeelden de verschillende kanten van een klacht te belichten. Tsong was een fijn persoon om mee samen te werken: hij dacht snel en werkte snel, stond altijd klaar voor de Commissie en bracht verrassende inzichten. Verschillende leden van de Commissie koesteren bovendien warme herinneringen aan het uitstekende pianospel van Tsong en zijn liefde voor muziek en opera.

De Commissie kende de afgelopen jaren veel wisselingen in haar leden, maar de constante en stabiele factor was Tsong. Hij had nog veel plannen voor de toekomst, waarbij hij zich ook graag voor de Commissie wilde blijven inzetten. Niet alleen de Commissie verliest een pijler, ook in de aanbestedingspraktijk zal zijn scherpe blik worden gemist.

De gedachten van de Commissie gaan uit naar de familie van Tsong.