Tiende jaarrapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

De 10e  jaarrapportage heeft betrekking op de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

In de 10e verslagperiode van heeft de Commissie 31 klachten ontvangen en 23 adviezen uitgebracht.  De doorlooptijden zijn in deze periode teruggebracht 16 naar 12 dagen in het geval van spoedklachten en van 77 naar 70 dagen voor de nakaartklachten.

De volledige rapportage is te downloaden via de volgende link.