Binnen welke termijn kunt u een advies verwachten?

De termijn waarbinnen de commissie een advies uitbrengt hangt af van de hoeveelheid klachten die zij onder zich heeft. De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft momenteel 5 klachten in behandeling. Hiervan is/zijn er 0 spoedeisend.


Doorlooptijden spoedklachten


Spoedeisend zijn klachten waarbij het advies van de Commissie nog van invloed kan zijn op het verdere verloop van de aanbestedingsprocedure. Bij aanvang van de procedure beoordeelt de Commissie of een klacht spoedeisend is.

De Commissie streeft ernaar binnen dertig dagen na reactie van de aanbestedende dienst te adviseren in spoedklachten. Voor de klagende ondernemer betekent dat dat hij binnen ongeveer 40 dagen na indienen van zijn klacht een advies tegemoet kan zien.


Doorlooptijden nakaartklachten


Nakaartklachten zijn klachten waarbij het advies van de Commissie (naar verwachting) niet meer van invloed kan zijn op het verdere verloop van de aanbestedingsprocedure.

Afhankelijk van de complexiteit van de klacht, de prioritering van de Commissie en het aantal klachten dat op dat moment in behandeling is, kan de doorlooptijd voor nakaartklachten oplopen tot enkele maanden.


Procedure Commissie


Meer informatie over de doorlooptijden en de procedure van de Commissie kunt u vinden in de jaarrapportage hier.

Dit bericht is voor het laatst bijgewerkt op 15 juli 2024.