Advies 290: Social Return eis bij meervoudig onderhandse aanbesteding is niet duidelijk en ook niet proportioneel

Meervoudig onderhandse aanbesteding van RAW-raamovereenkomst met een looptijd van één jaar voor rioolreiniging en rioolinspectie. De geraamde waarde van de raamovereenkomst bedraagt € 50.000. Als Social Return eis wordt gesteld dat de opdrachtnemer een cliënt uit het bestand van een locaal Werkgevers Servicepunt gedurende één jaar in dienst moet nemen, waarbij uitstroom uit die organisatie moet worden gegarandeerd.

De Commissie overweegt in navolging van haar Advies 98 dat een streefpercentagen van 5% van de opdrachtsom (bij kapitaalintensieven opdrachten van de loonsom) gehanteerd dient te worden.

De Commissie stelt vast dat de Social Return eis niet duidelijk is, bijvoorbeeld omdat niet meegedeeld wordt of het om een fulltime dan wel een parttime dienstverband gaat. Uitgaande van een fulltime dienstverband concludeert de Commissie dat de eis significant hoger dan 5% van de opdrachtsom is. Tot slot is de Commissie van oordeel dat ook de eis van uitstroom uit het Werkgevers Servicepunt disproportioneel is.