Advies 297: Is sprake van oneigenlijk gebruik van het instrument van de raamovereenkomst? Is de aanbesteding toegesneden op de (4) partijen die een netwerkvergunning hebben?

Is sprake van oneigenlijk gebruik van het instrument van de raamovereenkomst? Is de aanbesteding toegesneden op de (4) partijen die een netwerkvergunning hebben? Wanneer is het uitsluiten van verbonden ondernemingen bij een aanbesteding toegestaan? Moet de looptijd van de afzonderlijke opdrachten samenvallen met de looptijd van de raamovereenkomst?

Er is sprake van oneigenlijk gebruik van een raamovereenkomst omdat de overeenkomst (i) een daadwerkelijk opdrachtverstrekking inhoudt;  (ii) een afnameverplichting voor de aanbestedende diensten in het leven roept; (iii) niet ziet op een stroom van mogelijke in de toekomst met zekere regelmaat te plaatsen opdrachten; en (iv) erin voorziet dat in onvoldoende bepaalde uitzonderingen ertoe mag worden overgegaan diensten niet onder de raamovereenkomst af te nemen.

Dat de aanbesteding op bepaalde dienstverleners zou zijn toegeschreven is onvoldoende komen vast te staan. Systematische uitsluiting bij een aanbesteding van verbonden ondernemingen is niet toegestaan; incidentele uitsluiting is onder omstandigheden toegestaan.

De looptijd van afzonderlijke opdrachten hoeft niet samen te vallen met de looptijd van de raamovereenkomst; afwijkingen moeten wel onderbouwd worden.