Advies 589: Aanbestedingswet 2012 in beginsel niet van toepassing op nationale prijsvraagprocedure

De klacht ziet op een nationale openbare prijsvraagprocedure voor een eventuele vervolgopdracht voor het ontwerpen van een uitkijktoren. De Aanbestedingswet 2012 is in beginsel niet van toepassing op een nationale prijsvraagprocedure. Dat is slechts anders indien sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang. Nu in deze zaak niet is gesteld dat sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang, gaat de Commissie daar niet vanuit.

Daarmee is de Aanbestedingswet 2012 niet op deze nationale prijsvraagprocedure van toepassing. Nu deze nationale prijsvraagprocedure buiten de werkingssfeer van de Aanbestedingswet 2012 valt, kan de Commissie de klacht niet verder in behandeling nemen.