Advies 616: Verplichte overname kudde voor begrazingsdiensten niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel

Ondernemer klaagt dat de verplichte overname van een kudde van een andere ondernemer voor diensten van begrazing van natuurterreinen in strijd is met het beginsel van gelijke behandeling en eerlijke mededinging. De Commissie acht de klacht ongegrond, omdat de aanbesteder goede redenen heeft om de bestaande kuddes te willen behouden.