Advies 622: Klachten over niet-besteksconforme uitvoering gegrond bij gebrek aan inhoudelijk verweer aanbesteder

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor diensten voor het beheren van een grondwatermeetnet. Ondernemer klaagt erover dat aanbesteder toestaat dat de opdrachtnemer de opdracht niet conform de gestelde eisen en termijn heeft geïmplementeerd en geeft daarvan diverse voorbeelden. De Commissie verklaart de klacht gegrond.