Advies 626: Diverse klachten over aanbesteding leermiddelen

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor het sluiten van raamovereenkomsten voor de levering van leermiddelen en onderwijsdiensten. De klacht bestaat uit acht onderdelen. De Commissie verklaart zeven van de acht klachten ongegrond.