Advies 631: Geen wezenlijke wijziging zolang niet vast staat of beroep op overmacht gerechtvaardigd is

Geklaagd wordt dat een opdracht voor levering en onderhoud van Container Lifting Trucks en Spreaders wezenlijk is gewijzigd, omdat de combinatie aan wie de opdracht is gegund niet tijdig aan haar leveringsverplichtingen heeft voldaan.

De Commissie verklaart de klacht ongegrond, omdat zij niet kan vaststellen of sprake is van handelen of nalaten in strijd met de Aanbestedingswet 2012, zolang niet vast staat of een beroep van de combinatie op overmacht wegens de coronacrisis wel of niet gerechtvaardigd is.