Advies 637: Klacht over inschrijfvergoeding visiepresentatie ongegrond

De klacht ziet op een Europese niet-openbare aanbesteding voor een overheidsopdracht voor dienstverlening door een integraal ontwerpteam ten behoeve van de renovatie en nieuwbouw van een sportcentrum. Aanbesteder biedt in de gunningsfase als tegemoetkoming aan geldige inschrijvers alsnog een inschrijfvergoeding van 5000 EUR. De klagende brancheorganisatie vindt de aangeboden inschrijfvergoeding niet redelijk.

De Commissie verklaart de klacht ongegrond.