Advies 636: Vooringenomenheid aanbesteder en niet voldoen winnaar onvoldoende onderbouwd

De klacht ziet op een overheidsopdracht binnen een Dynamisch Aankoopsysteem voor de inhuur van een interim-directeur. Ondernemer klaagt dat de kandidate van de winnende inschrijver niet voldoet aan één van de gestelde criteria, dat een standstill-termijn niet in acht is genomen voor gunning van de opdracht en dat sprake is van vooringenomenheid aan de zijde van aanbesteder.

Klachtonderdeel 1

De Commissie oordeelt dat aanbesteder mocht uitgaan van de juistheid van de door de winnende inschrijver verstrekte informatie over het voldoen aan de criteria. Uit de klacht van ondernemer blijkt onvoldoende dat aanbesteder aan de juistheid van de verstrekte informatie moest twijfelen. De Commissie verklaart dit klachtonderdeel ongegrond.

Klachtonderdeel 2

Aanbesteder erkent dat hij de tweede standstill-termijn niet in acht heeft genomen. Daarmee verklaart de Commissie dit klachtonderdeel gegrond.

Klachtonderdeel 3

De Commissie oordeelt dat uit de stellingen van ondernemer niet kan worden afgeleid dat sprake was van vooringenomenheid aan de zijde van aanbesteder en verklaart dit klachtonderdeel ongegrond.