Advies 648: Meer is niet altijd beter en nadere gunningscriteria bekendmaken bij aankondiging

De klacht van de brancheorganisatie ziet op de aanbesteding van een overeenkomst met een architect. Twee klachtonderdelen verklaart de Commissie gegrond. De Commissie acht het disproportioneel dat het indienen van meer referenties beter scoort in de selectiefase en de nadere gunningscriteria zijn nog niet bekendgemaakt, terwijl de wet daartoe verplicht.

De Commissie verklaart twee klachtonderdelen ongegrond. Een prijs-kwaliteitverhouding van 60-40 komt niet neer op verkapte gunning op laagste prijs en de referentie-eis dat een werk in de afgelopen vijf jaar is uitgevoerd of nog in uitvoering is staat in redelijke verhouding tot een integrale ontwerpopdracht.