Advies 649: Klacht motivering niet naleven splitsingsgebod gegrond

Ondernemer klaagt erover dat de betrokken Europese openbare aanbesteding zowel ziet op het leveren van elektriciteit als het verstrekken van zogenaamde garanties van oorsprong (GvO’s) in één opdracht. Vast staat dat de opdracht niet is opgedeeld in percelen. De Commissie beziet eerst of aanbesteder een motivering heeft verstrekt die zijn beslissing om geen gevolg te geven aan het splitsingsgebod voldoende kan dragen. Dat is naar het oordeel van de Commissie niet het geval. De Commissie verklaart de motiveringsklacht gegrond en komt daarmee niet meer toe aan de vraag of opdrachten onnodig zijn samengevoegd.