Advies 650: Motivering toereikend, aanbesteder heeft te beschrijven kwaliteitsaspecten duidelijk benoemd in aanbestedingsstukken

Aanbesteder beoogt een geïntegreerd contract te sluiten met een aannemer en zoekt met deze aanbesteding een bouwmanager die het gehele proces begeleidt en een aanbesteding organiseert voor de selectie van een architect.

Ondernemer klaagt dat de motivering voor de aan zijn inschrijving toegekende score niet toereikend is. De beoordelingscommissie brengt punten in aftrek omdat niet is ingegaan op de selectie van een architect, terwijl de separate selectie van een architect zich, volgens ondernemer, niet verhoudt met de aard van de bouwopgave: een geïntegreerd contract. De Commissie oordeelt dat inschrijvers op grond van een objectieve uitleg van de aanbestedingsstukken moesten begrijpen dat aan de selectie van de architect aandacht moest worden geschonken in de inschrijving. De Commissie acht de motivering toereikend en verklaart de klacht ongegrond.