Advies 652: Onrechtmatige beoordelingsmethodiek en weigering tenderkostenvergoeding

De klacht van de brancheorganisatie ziet op de aanbesteding van een overeenkomst met een architect. De Commissie verklaart één van twee klachtonderdelen gegrond.

Op voorhand staat niet vast dat sprake is van verkapte gunning op laagste prijs. De Commissie acht het daarop gerichte klachtonderdeel ongegrond.

Ten overvloede overweegt de Commissie dat de beoordelingsmethodiek in strijd is met het aanbestedingsrecht.

Voor de weigering van de vergoeding van inschrijfkosten had aanbesteder een deugdelijke motivering moeten aandragen. Dat is niet gebeurd. De Commissie verklaart dit klachtonderdeel gegrond.