Advies 656: Reikwijdte motivering gunningsbeslissing

De klacht betreft een nationale openbare aanbesteding voor postdiensten waarop het ARW 2016 van toepassing is verklaard. Aanbesteder heeft de doorslaggevende aspecten van de winnende inschrijving niet vermeld en niet onderbouwd waarom een neutrale motivering daarvan onmogelijk zou zijn. Bovendien is onduidelijk of aanbesteder heeft onderzocht of winnaar en zijn eventuele onderaannemers voldoen aan de eis van landelijke dekking. De Commissie verklaart beide klachtonderdelen gegrond.