Advies 660: Uitsluiting combinaties niet deugdelijk gemotiveerd

De gegeven motivering maakt niet duidelijk waarom de financiële- en vertragingsrisico’s bij combinaties groter zouden zijn dan bij andere, wel toegestane, samenwerkingsvormen. Bij gebreke van een deugdelijke motivering, acht de Commissie het op voorhand uitsluiten van deelname van combinaties aan de aanbesteding daarom niet geschikt voor verwezenlijking van het gestelde doel van het voorkomen van financiële- en vertragingsrisico’s.