Advies 658: Gunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd

Uit de motivering blijkt niet welke gevolgen voor de score de beoordelingscommissie aan haar bevindingen heeft verbonden. Bovendien is kennelijk beoordeeld aan de hand van het programma van eisen, terwijl volgens de aanbestedingsstukken zou worden beoordeeld aan de hand van het programma van wensen. De Commissie verklaart het klachtonderdeel dat ziet op de motivering gegrond. Het klachtonderdeel over de aanvang van de opschortende termijn verklaart de Commissie ongegrond.