Advies 668: Discriminatoir subgunningscriterium

Het toekennen van meer punten aan een bepaald certificaat in het kader van een gunningscriterium is vergelijkbaar met het toekennen van meer punten aan een keurmerk. De voor aanbesteder relevante uitgangspunten van het certificaat hadden daarom in de aanbestedingsstukken moeten worden opgesomd, of aanbesteder had moeten bepalen dat het bewijs van voldoen aan de relevante eisen met elk passend middel kon worden geleverd. Door uitsluitend het beschikbaar stellen van het certificaat beter te waarderen, wordt geen gelijke toegang geboden aan ondernemingen die een functioneel gelijkwaardige oplossing aanbieden en is sprake van een discriminatoir subgunningscriterium.