Advies 663: Beoordelingssystematiek leidt mogelijk tot te subjectieve beoordelingen, puntentoekenning niet onbegrijpelijk

De beoordelingssystematiek laat ruimte voor subjectiviteit en daarom worden er hogere eisen gesteld aan de motivering van de gunningsbeslissing. Nu ondernemer echter niet onderbouwd gesteld heeft dat de motivering van de gunningsbeslissing laat zien dat de beoordelingssystematiek heeft geleid tot te subjectieve beoordelingen, laat de Commissie in het midden of de motivering de toets van de hogere motiveringseisen kan doorstaan. Daarnaast komt de puntentoekenning aan de winnaar op een kwalitatief gunningscriterium de Commissie niet arbitrair of onbegrijpelijk voor. Beide klachtonderdelen worden door de Commissie dan ook ongegrond geacht.