Advies 665: Geen schending clusterverbod, mogelijk onvoldoende toezicht op energieloket

Ondernemer klaagt over het toezicht dat aanbesteder houdt op de werkwijze van een energieloket. Het energieloket zou niet op basis van objectieve criteria opdrachten gunnen aan concurrenten van ondernemer. De Commissie oordeelt dat mogelijk sprake is van onvoldoende toezicht, maar dat een klacht daarover niet binnen de werkingssfeer van de Aanbestedingswet 2012 valt. Een scenario waarbij sprake is van schending van het clusterverbod, ligt volgens de Commissie niet voor de hand.