Advies 670: Geen verplichting verlenging inschrijftermijn, geen sprake van onttrekking Richtlijn

De wijzigingen ten aanzien van de meervoudig onderhands aanbesteedde opdracht, die aanbesteder bij nota van inlichtingen bekend gemaakt heeft, zijn niet zo aanzienlijk zijn dat aanbesteder de termijn voor inschrijving had moeten verlengen. Tevens heeft aanbesteder een aannemelijke verklaring voor de wijze waarop hij de waarde van de opdracht heeft geraamd en heeft de brancheorganisatie onvoldoende feiten aangedragen om aannemelijk te maken dat aanbesteder de bepalingen van artikel 1.10a lid 1 Aw 2012 heeft geschonden. Beide klachtonderdelen worden derhalve ongegrond verklaard.