Advies 672: geen betrekking Aw 2012, wel leereffect

Omdat de klacht op een open-house procedure ziet, heeft de Commissie de behandeling gestaakt. De klacht had geen betrekking op handelen of nalaten binnen de werkingssfeer van de Aw 2012.

Het advies is uitgebracht vanwege het leereffect ten aanzien van de bevoegdheid van de Commissie bij klachten over toelatingsprocedures.