Advies 667: Proportionaliteit omvangseis referentieproject

De Commissie is van mening dat de omvangseisen die toezien op de hoogte van de gestelde waarde van de referentieopdracht(en) (in beginsel) proportioneel zijn omdat deze binnen de kaders van Voorschrift 3.5 G van de Gids Proportionaliteit vallen en er door ondernemer geen onderbouwing is gegeven waarom de hoogte van de waarde van de referentieopdrachten disproportioneel zou zijn. Voor zover de klacht ziet op een subsidieaanvraag en het niet volgen van het eigen beleidsplan door aanbesteder, staakt de Commissie de verdere behandeling omdat dit buiten de reikwijdte van de bevoegdheid van de Commissie valt.