Advies 676: Klacht over 'te luxe' technische specificaties ongegrond

Een aanbesteder heeft enerzijds een ruime beoordelingsmarge bij het formuleren van de technische specificaties van een opdracht. Anderzijds heeft aanbesteder de plicht om technische specificaties zodanig te formuleren dat deze de mededinging niet ongerechtvaardigd belemmeren. De Commissie acht de door aanbesteder gegeven rechtvaardiging voor het hanteren van een aantal technische specificaties deugdelijk. Aanbesteder erkent één specificatie betreffende een specifieke bandenmaat mogelijk ten onrechte te hanteren. Voor zover de klacht betrekking heeft op die specificatie, verklaart de Commissie de klacht gegrond. Voor het overige acht de Commissie de klacht ongegrond.