Advies 669: Beroep op artikel 2.32 Aw (ontbreken mededinging wegens technische redenen) slaagt niet.

Geen sprake van het ontbreken van een redelijk alternatief of substituut en de mededinging ontbreekt als gevolg van een kunstmatige beperking. Gunning door aanbesteders van de onderhavige opdracht aan ondernemer X zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging in strijd met de Aanbestedingswet. Tevens is de eis dat ondernemer 75% van de opdracht zelf moet uitvoeren, ontoelaatbaar.