Advies 680: Motivering van beslissing tot samenvoegen opdrachten onvoldoende

Ondernemer, een kleine MKB'er, klaagt dat aanbesteder de opdrachten voor tolkdiensten van 2 verschillende organisaties onnodig heeft samengevoegd, terwijl een dragende motivering voor deze beslissing ontbreekt. De Commissie is, alles afwegende, van oordeel dat de door aanbesteder verstrekte motivering van zijn beslissing tot het samenvoegen van de opdrachten voor beide organisaties zijn beslissing tot samenvoegen onvoldoende kan dragen. Een belangrijk aspect dat heeft bijgedragen aan dit oordeel is het feit dat de door aanbesteder gegeven motivering voor wat betreft de organisatorische gevolgen en risico’s voor aanbesteder, hoofdzakelijk berust op een belang voor aanbesteder dat betrekking heeft op af te nemen diensten die buiten de scope van de opdracht vallen.  De Commissie acht de klacht gegrond.