Advies 684: Vragen door ondernemer ten onrechte onbeantwoord gelaten door aanbesteder en belangrijkste voorwaarden van de opdracht niet aanzienlijk gewijzigd.

Voor één van de drie vragen geldt dat de vraag te laat is gesteld. Voor een tweede vraag geldt dat ondernemer onvoldoende concreet heeft onderbouwd dat een aanzienlijke wijziging van de belangrijkste voorwaarden van de opdracht aan de hand van de beantwoording zou zijn te verwachten. Voor de derde vraag geldt dat de vraag in wezen door aanbesteder reeds afdoende was beantwoord.

Ondernemer heeft niet concreet onderbouwd dat de gewijzigde formulering van een eis geleid heeft tot een aanzienlijke wijziging in de belangrijkste voorwaarden van de opdracht. De Commissie acht beide klachtonderdelen ongegrond.