Advies 679: Geen schending van transparantiebeginsel door onduidelijk beoordelingskader en onvoldoende gemotiveerde gunningsbeslissing

Klachtonderdeel 1: Geen schending transparantiebeginsel door onduidelijk beoordelingskader omdat de onduidelijke wijze van beoordelen reeds uit de aanbestedingsstukken bleek. De Commissie heeft de behandeling van dit klachtonderdeel gestaakt omdat er door ondernemer onvoldoende proactief gehandeld is door hierover geen vragen te stellen maar omdat de Commissie, om tot dit oordeel te kunnen komen, het beoordelingskader heeft moeten onderzoeken is dit klachtonderdeel ten overvloede behandeld.

Klachtonderdeel 2: Onvoldoende gemotiveerde gunningsbeslissing omdat er op geen enkel onderdeel inzage gegeven is in de kenmerken van de winnende inschrijving. De Commissie acht dit klachtonderdeel gegrond.