Advies 673: Motivering clusterverbod

Hoewel aanbesteder in beginsel autonoom iedere door hem relevant geachte reden moet kunnen laten gelden bij het samenvoegen van opdrachten, is het wel van belang dat de gegeven motivering een onderbouwing geeft bij de onderdelen van de instructie in artikel 1.5 lid 1 sub a tot en met c Aw2012. Aanbesteder heeft in zijn motivering geen acht geslagen op de organisatorische gevolgen en risico’s voor de ondernemer. De door aanbesteder verstrekte motivering kan de beslissing tot het samenvoegen daarom onvoldoende dragen. De Commissie acht de klacht gegrond.