Advies 687: Motivatie van de gunningsbeslissing voldoet op onderdelen niet.

De Commissie oordeelt dat de motivatie van de door ondernemer behaalde score op twee open vragen de toets aan de hogere motiveringseisen niet kan doorstaan. De Commissie beveelt aanbesteder aan om de inschrijving van ondernemer en de winnende inschrijving op die open vragen nogmaals te beoordelen.