Advies 685: Verhoging tarief niet vanwege onvoorziene omstandigheid

Omdat de verhoging van het minimumtarief niet het gevolg is van een omstandigheid van externe aard, komt aanbesteder geen beroep toe op de uitzondering van ‘onvoorziene omstandigheden’. De Commissie acht de klacht gegrond.