Advies 688: Vallen álle overspanningswerkzaamheden onder bestaand onderhoudscontract?

Nee. De scope van het onderhoudscontract moet zo worden uitgelegd, dat daaronder niet alle overspanningswerkzaamheden vallen. Aanbesteder behoeft deze niet af te nemen onder het onderhoudscontract. Aanbesteder heeft terecht een aanbestedingsprocedure voor een ‘Overeenkomst VerLEDding Overspanningen’ aangekondigd. De Commissie acht de klacht dan ook ongegrond.