Advies 682: De enkele omstandigheid dat sommige inschrijvers migratiekosten moeten maken en andere niet, maakt niet zonder meer dat sprake is van een schending van het gelijke speelveld.

De enkele omstandigheid dat sommige inschrijvers migratiekosten moeten maken en andere niet, maakt niet zonder meer dat sprake is van een schending van het gelijke speelveld. In dit geval lijkt de vage omschrijving van de looptijd van de overeenkomst de verschillen tussen de inschrijvers op het punt van migratiekosten te kunnen vergroten. Niet vastgesteld kon worden welke maatregelen aanbesteder heeft getroffen ter borging van het gelijke speelveld, daarom heeft de Commissie niet kunnen beoordelen of die maatregelen afdoende zijn. De Commissie staakt de behandeling van de klacht.