Advies 691: Gunningscriterium niet transparant en schending onderzoeksplicht marktconformiteit inschrijfprijs

De Commissie is van oordeel dat aanbesteder ten aanzien van het kwaliteitsonderdeel ‘Invulling pauzes’, onvoldoende transparant heeft gehandeld. De begrippen ‘pauze’ en ‘filmploeg’ bieden inschrijvers te weinig houvast bij het opstellen van hun plan van aanpak. Aanbesteder handelt daarmee in strijd met het transparantiebeginsel. De Commissie kan dan ook niet nagaan of aanbesteder de inschrijving van ondernemer op het Kwaliteitsonderdeel ‘Invulling pauzes’ juist heeft beoordeeld.

Ten aanzien van de klacht van ondernemer dat de winnende inschrijving niet met een marktconforme prijs heeft ingeschreven, oordeelt de Commissie dat ondernemer zijn klacht weliswaar summier heeft onderbouwd, maar onder de gegeven omstandigheden deze onderbouwing voldoende objectieve gegevens bevat waardoor op aanbesteder een onderzoeksplicht rust. De Commissie oordeelt dat aanbesteder niet heeft voldaan aan zijn onderzoeksplicht en dat door de gebrekkige motivering ondernemer is geschaad in zijn recht op doeltreffende rechtsbescherming. De Commissie acht beide klachtonderdelen gegrond.