Advies 689: Geen sprake van 'technische reden'.

Aanbesteder heeft vrijwillig bekendgemaakt dat hij een opdracht heeft gegund voor de inkoop van een softwareplatform voor gemeentelijke basisadministratie en een applicatie voor burgerzaken naar aanleiding van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met één ondernemer. Aanbesteder stelt dat mededinging ontbrak om technische redenen.

De Commissie overweegt, naar aanleiding van de klacht van ondernemer die aan een deel van de opdracht kan voldoen, dat de integrale totaaloplossing niet de enige wijze is waarop in de behoefte van aanbesteder kan worden voorzien. Kennelijk ziet aanbesteder meerwaarde in een integrale totaaloplossing van één ondernemer en meent hij dat een dergelijke oplossing risico's kan beperken. De wens van aanbesteder is daarmee wellicht begrijpelijk, maar dat betekent niet dat mededinging om technische redenen ontbreekt. De Commissie gaat uit van de veronderstelling dat een redelijk alternatief of substituut voorhanden is. Als het kiezen voor een integrale totaaloplossing niet technisch noodzakelijk is, is in dit geval bovendien sprake van een kunstmatige beperking van de mededinging. De Commissie verklaart de klacht gegrond.