Advies 713: : Eisen aan afmetingen van te leveren armaturen zijn niet transparant en leiden mogelijk tot een ongerechtvaardigde belemmering van de openstelling van de opdracht voor mededinging

De Commissie is van oordeel dat voor een behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver onvoldoende duidelijk is hoe de aangeboden armatuur wordt gemeten om te bepalen of zij aan de gestelde afmetingen voldoet. Aanbesteder heeft daardoor in strijd gehandeld met zijn verplichting om transparant te handelen. De Commissie verklaart de klacht op dit punt gegrond. Daardoor komt zij niet toe aan de behandeling van de overige klachtonderdelen.

Met het oog op een mogelijke heraanbesteding van de opdracht overweegt de Commissie dat zij niet kan vaststellen of de eisen die aanbesteder heeft gesteld aan de afmetingen van de te leveren armaturen een ongerechtvaardigde belemmering inhouden van de openstelling van de opdracht voor mededinging. Aanbesteder heeft voor de te leveren armaturen een bestaand model als uitgangspunt genomen. De aangeboden armatuur mag binnen bepaalde bandbreedtes van de afmetingen van dit model afwijken. Onduidelijk is echter of hierdoor andere armaturen dan het tot uitgangspunt genomen model aan de eisen voldoen en of eventuele beperkingen gerechtvaardigd zijn door het voorwerp van de opdracht.