Advies 697: Geen sprake van duidelijk grensoverschrijdend belang.

De Commissie mist omstandigheden die bij een globale beoordeling van alle relevante omstandigheden de balans doen doorslaan naar een duidelijk grensoverschrijdend belang. Het had op de weg van ondernemer gelegen om, zeker gezien de relatief geringe economische waarde van de opdracht, relevante omstandigheden aan te dragen waardoor een duidelijk grensoverschrijdend belang in positieve zin aannemelijk gemaakt wordt. Het klachtonderdeel is ongegrond.

De motivering voor de (enkelvoudig onderhandse) procedurekeuze is niet aan de Commissie overlegd waardoor inhoudelijk niet vastgesteld kan worden of aanbesteder voldoende gemotiveerd afgeweken is van de voorgeschreven procedurekeuze in Voorschrift 3.4 A van de Gids. Het klachtonderdeel is ongegrond.