Advies 699: Opdracht valt niet onder scope van raamovereenkomst en voorwaarden van raamovereenkomst zijn onvoldoende bepaald

De Commissie is van oordeel dat aanbesteder onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de opdracht tot het leveren van een stadspas met bijbehorende SaaS-software als ‘standaardsoftware’ is aan te merken en daarmee onder de scope van de door aanbesteder gesloten raamovereenkomst voor softwarebrokerdiensten valt. Aanbesteder mocht de opdracht niet op basis van deze raamovereenkomst gunnen. De Commissie verklaart de klacht gegrond.

De Commissie overweegt ten overvloede dat de voorwaarden waaronder opdrachten worden gegund onvoldoende bepaald zijn in de raamovereenkomst die aanbesteder voor softwarebrokerdiensten heeft gesloten. Aanbesteder heeft daarmee in strijd gehandeld met artikel 2.142 Aw 2012.